Uznania - Masiá Ciscar

Uznania

Wśród najważniejszych są:

Uznania - Masiá Ciscar

W 1986 r. Złoty medal na eksport.

Uznania - Masiá Ciscar

W 1997 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego przedsiębiorcy roku od FOE (Federación Onubense de Empresarios Huelva).

Uznania - Masiá Ciscar

W roku 2000 Fresón de Oro przyznany przez gminę Huelva.

Uznania - Masiá Ciscar

W 2012 roku przyznano mu adoptowanego syna z Lepe w uznaniu jego pracy w sektorze rolniczym lepero.

Uznania - Masiá Ciscar

Wreszcie w kwietniu 2014 r. Otrzymał VI nagrodę „Simón de Rojas Clemente” przyznawaną przez ABC i Caja Rural del Sur . Nagroda ta przyznawana jest corocznie osobie zasluzonej w rolnictwie na swiecie lub osobie zwyciezcy w Andaluzji, oceniając sukces zarządzania i dążenie do doskonałości w karierze.