AVERTISMENT LEGAL

Datele de identificare ale titularului paginii web

Pentru îndeplinirea datoriei de informare prevăzută de articolul 10 al Legii 34/2002 din 11 iulie privind Serviciile Societății de Informare și de Comerț Electronic, MASIÁ CISCAR S.A. (în continuare MASIÁ CISCAR), în calitate de titular al paginii web http://masiaciscar.es/ vă informează despre datele de identificare cerute de norma menționată:

 • Denumire societate: MASIÁ CISCAR S.A. 
 • CIF: A21101761
 • Date de înscriere: Înregistrată la Registrul Comerțului din Huelva, tomul 180, cartea 109, coala 201, foaia 2294 înscrierea 1
 • Adresă de email: :
 • Sediu: Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe – La Redondela, km 1,200, 21440 Lepe, Huelva

Aceste informații alcătuiesc și reglementează condițiile de utilizare, limitarea responsabilității și obligațiile utilizatorilor paginii Web care este publicată cu numele de domeniu http://masiaciscar.es/ pe care și le asumă și-și iau angajamentul de a-l respecta.

 

Definiții

 • Pagină: Domeniu http://masiaciscar.es care este pusă la dispoziția Utilizatorilor de Internet
 • Utilizator: Persoană fizică sau juridică care utilizează sau navighează prin Pagină.
 • Conținut: Sunt paginile care alcătuiesc totalitatea domeniului, cu informațiile și serviciile pe care MASIÁ CISCAR le pune la dispoziția Utilizatorilor de Internet. În ele sunt cuprinse mesajele, textele, fotografiile, graficele, pictogramele, logotipurile, tehnologia, linkurile, texturile, desenele, fișierele de sunet și/sau imaginile, înregistrările, software, aspectele, designul grafic și codurile sursă și, în general, orice fel de material conținut în Pagină.
 • Web: Cuvânt tehnic care descrie sistemul de acces la informații via Internet, care se configurează prin intermediul paginilor confecționate cu limbajul HTML sau similar, și mecanismele de programare precum java, javascript, PHP, sau altele, etc. Aceste pagini concepute și publicate cu un nume de domeniu de Internet sunt rezultatul informațiilor pe care titularul le pune la dispoziția Utilizatorilor de Internet.
 • Hyperlink: Tehnică prin care un Utilizator poate naviga prin diferite pagini Web, sau prin Internet, cu un simplu click pe textul, imaginea, butonul sau indicatorul care cuprind linkul.
 • Cookies – Mijloc tehnic pentru “trasabilitate” și pentru monitorizarea navigării prin paginile Web. Sunt mici fișiere de text care se scriu în calculatorul Utilizatorului. Această metodă are implicații asupra confidențialității, drept urmare MASIÁ CISCAR va informa în mod oportun și concludent despre utilizarea lor în momentul implementării acestora în Pagină.

 

Condiții de utilizare.

Acest Avertisment Legal este supus unor schimbări și actualizări, drept urmare versiunea publicată de MASIÁ CISCAR poate fi diferită în fiecare moment în care Utilizatorul accesează Portalul. Deci, Utilizatorul trebuie să citească Avertismentul Legal de câte ori accesează Pagina.

Simpla utilizare a Paginii acordă persoanei fizice sau juridice condiția de utilizator al Paginii, implicând, în mod obligatoriu, acceptarea completă, deplină și fără rezerve a fiecăreia dintre clauzele și condițiile generale incluse în Avertismentul Legal. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu clauzele și cu condițiile de utilizare ale acestui Avertisment Legal, se abține de la utilizarea Paginii.

Prin intermediul Paginii, MASIv CISCAR le facilitează Utilizatorilor accesul și utilizarea diverselor conținuturi publicate pe internet de către MASIÁ CISCAR sau de terți autorizați. Utilizatorul are obligația și își ia angajamentul de a utiliza Pagina și Conținuturile acesteia conform legislației în vigoare, Avertismentului Legal și oricărui alt avertisment sau instrucțiuni care îi sunt aduse la cunoștință prin intermediul acestui avertisment legal sau în orice alt loc în cadrul Conținuturilor care alcătuiesc Pagina, precum și conform normelor de conviețuire, morală și bune practici acceptate la nivel general. 

În acest scop, Utilizatorul se obligă și își ia angajamentul de a nu folosi niciun Conținut cu scopuri sau efecte ilegale, interzise de Avertismentul Legal sau de legislația în vigoare, care pot aduce prejudicii drepturilor și intereselor terților sau care, în orice mod, pot aduce prejudicii, dezactiva, supraîncărca, deteriora sau împiedica utilizarea normală a Conținuturilor, a echipamentului informatic sau a documentelor, fișierelor și a orice fel de conținut stocat în orice echipament informatic  propriu sau contractat de către MASIÁ CISCAR de la alți Utilizatori sau de la orice utilizator de Internet (hardware și software).

Utilizatorul se obligă și își ia angajamentul de a nu transmite, difuza sau pune la dispoziția terților niciun fel de material cuprins în pagină, cum ar fi informațiile, textele, datele, conținuturile, mesajele, graficele, desenele, fișierele de sunet și/sau imagine, fotografiile, înregistrările, software-urile, logo-uri, mărcile, pictogramele, tehnologia, fotografiile, software-urile, link-urile, designul grafic și codurile sursă sau orice alt material la care a avut acces în calitate de Utilizator al Paginii, fără ca această enumerare să limiteze la cele de mai sus.

De asemenea, în conformitate cu toate acestea, Utilizatorul nu poate:

 • Reproduce, copia, distribui, pune la dispoziție sau comunica în alt mod, în mod public, transforma sau modifica Conținuturile, fără autorizația scrisă și explicită a MASIÁ CISCAR, care este proprietarul drepturilor corespunzătoare, sau dacă acest lucru nu este permis, conform legii.
 • Șterge, manipula sau modifica în orice fel „copyright-ul” și alte date de identificare ale Rezervei de drepturi ale MASIÁ CISCAR sau ale proprietarilor acesteia, amprentele și/sau identificatorii digitali, sau orice alt mijloc tehnic stabilit pentru recunoașterea acestora.

Utilizatorul trebuie să se abțină de la a obține sau inclusiv de la a încerca să obțină Conținuturile dacă folosește pentru aceasta mijloace sau proceduri diferite de cele care, după caz, i-au fost puse la dispoziție sau care au fost indicate în acest scop pe paginile Web unde se află Conținuturile sau, în general, pe cele care sunt utilizate de obicei pe Internet în acest scop, dacă acestea implică un risc de deteriorare sau dezactivare a Paginii și/sau a Conținuturilor.

 

Proprietate intelectuală

Toate mărcile comerciale, denumirile comerciale sau semnele distinctive de orice fel care apar în Pagină sunt proprietatea MASIÁ CISCAR sau, după caz, a unor terți care au autorizat utilizarea lor, fără să se considere că utilizarea sau accesul la Pagină și/sau la Conținut îi atribuie Utilizatorului vreun drept asupra mărcilor, denumirilor comerciale și/sau semnelor distinctive menționate anterior și fără să se considere că i se pot ceda Utilizatorului niciunul dintre drepturile de exploatare care există sau pot apărea ca urmare a Conținuturilor menționate.

De asemenea, Conținuturile sunt proprietatea intelectuală a MASIÁ CISCAR sau a terților, după caz, drept urmare drepturile de proprietate intelectuală sunt deținute de MASIÁ CISCAR sau de terții care au autorizat utilizarea acestora, cărora le revine exercitarea exclusivă a drepturilor de exploatare a acestora sub orice formă și, în special, a drepturilor de reproducere, distribuție, comunicare publică și transformare.

Utilizarea neautorizată a informațiilor cuprinse în această pagină web precum și nerespectarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale MASIÁ CISCAR sau ale terților, incluse în Pagină, care au cedat conținuturi, vor da naștere responsabilităților stabilite legal.

 

Hyperlinkuri 

Acele persoane care intenționează să stabilească hyperlinkuri între Pagina lor Web și Pagină trebuie să respecte și să îndeplinească următoarele condiții:

 • Autorizarea prealabilă nu va fi necesară atunci când hyperlinkul permite accesul numai la pagina de pornire, dar nu o veți putea reda în niciun fel. Orice altă formă de hyperlink va necesita autorizarea expresă și neechivocă, în scris, a MASIÁ CISCAR.
 • Nu vor fi create „cadre” (“frames”) cu paginile Web sau cu paginile Web ale MASIÁ CISCAR. 
 • Nu vor fi făcute declarații nici nu se vor da indicații false, inexacte sau ofensatoare despre MASIÁ CISCAR, cadrele sale de conducere, angajații sau colaboratorii săi, sau persoanele care sunt relaționate cu Pagină din orice motiv, sau despre Utilizatorii Paginii sau despre Conținutul furnizat.
 • Nu va fi declarat sau nici nu se va considera că MASIÁ CISCAR a autorizat hyperlinkul sau că a supravegheat sau și-a asumat în orice mod Conținutul oferit sau pus la dispoziție paginii Web în care este stabilit hyperlinkul.
 • Pagina Web în care este stabilit hyperlinkul poate conține doar ceea ce este strict necesare pentru a identifica destinația Hyperlink-ului. 
 • Pagina web pe care este stabilit hyperlinkul nu va conține informații sau conținuturi ilegale, contrare moravurilor și bunelor obiceiuri general acceptate și ordinii publice, nici nu va conține conținuturi contrare oricăror drepturi ale terților.

 

Disponibilitatea Paginii

MASIÁ CISCAR nu garantează inexistența întreruperilor sau a erorilor în accesarea paginii, a Conținutului său, nici faptul că acestea sunt actualizate, deși va depune eforturi pentru a le evita, corecta sau actualiza, dacă este cazul. Prin urmare, MASIÁ CISCAR nu este responsabilă pentru prejudiciile de niciun fel cauzate Utilizatorului, are dau naștere la defecte sau erori sau la deconectarea reţelelor de telecomunicaţii și care produc suspendarea, anularea sau întreruperea serviciului Paginii în timpul prestării acestuia sau înainte.

MASIÁ CISCAR exclude, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare, orice răspundere pentru daunele și prejudiciile de orice fel care se pot datora lipsei de disponibilitate, de continuitate sau calitate a funcționării Paginii și Conținuturilor, datorate neîndeplinirii așteptărilor de utilitate pe care utilizatorii le pot atribui Paginii și Cuprinsurilor.

Funcția hyperlink-urilor care apar pe această pagină Web este exclusiv aceea de a informa

utilizatorul despre existența altor pagini web care conțin informații în acest sens. Respectivele hyperlinkuri nu reprezintă o sugestie sau o recomandare.

MASIÁ CISCAR nu este responsabilă pentru conținutul paginilor hyperlinkate, pentru

funcționarea sau utilitatea hyperlinkurilor sau rezultatul respectivelor linkuri și nici nu garantează absența virușilor sau a altor elemente cuprinse în acestea care pot provoca modificări ale sistemului informatic (hardware și software), ale documentelor sau fișierelor utilizatorului, excluzând orice responsabilitate pentru daunele de orice fel cauzate utilizatorului din acest motiv.

Accesul la Pagina nu implică din partea MASIÁ CISCAR obligația de a controla absența virușilor, viermilor sau a oricărui alt element informatic dăunător. Utilizatorul va trebui să aibă, în orice caz, instrumentele adecvate pentru detectarea și dezinfectarea programelor informatice dăunătoare, prin urmare, MASIÁ CISCAR nu-și asumă răspunderea pentru eventualele erori de securitate care pot apărea în timpul furnizării serviciului Paginii și nici pentru eventualele daune care pot fi cauzate sistemului informatic al utilizatorului sau al terților (hardware și software), fișierelor sau documentelor stocate în el, ca urmare a prezenței virușilor în computerul utilizatorului folosit pentru conexiunea la serviciile și conținuturile paginii Web, funcționării deficitare a browserului sau utilizării versiunilor neactualizate ale acestuia.

 

Calitatea Paginii

Având în vedere mediul dinamic și în schimbare al informațiilor și serviciilor care sunt furnizate prin intermediul Paginii, MASIÁ CISCAR depune toate eforturile, dar nu garantează veridicitatea totală, acuratețea, fiabilitatea, utilitatea și/sau actualitatea Conținuturilor.

Informațiile cuprinse în paginile care alcătuiesc această Pagină au un caracter informativ, consultativ, informativ și publicitar. În niciun caz nu oferă sau nu reprezintă un angajament obligatoriu sau contractual.

 

Limitarea responsabilității

MASIÁ CISCAR exclude orice responsabilitate pentru deciziile pe care le poate lua Utilizatorul pe baza acestor informații, precum și pentru eventualele erori de tipar pe care le pot conține documentele și graficele de pe Pagină. Informațiile sunt supuse unor posibile modificări periodice, fără notificarea prealabilă a conținutului lor ca urmare a completării, îmbunătățirii, corectării sau actualizării Conținuturilor.

 

Notificări

Se va considera că toate notificările și comunicările efectuate de către MASIÁ CISCAR  Utilizatorului sunt eficiente în toate scopurile.

 

Disponibilitatea Conținuturilor

Furnizarea serviciului Paginii și Conținuturilor are, în principiu, o durată nedeterminată. Totuși, MASIÁ CISCAR este autorizată să rezilieze sau să suspende furnizarea serviciului Paginii și/sau a oricărui Conținut în orice moment. În măsura posibilităților, MASIÁ CISCAR va notifica în prealabil rezilierea sau suspendarea Paginii.

 

Protecția datelor cu caracter personal

MASIÁ CISCAR este conștientă de importanța confidențialității datelor cu caracter personal și, drept urmare, a implementat o Politică de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale orientată să ofere o securitate maximă în utilizarea și colectarea acestora, asigurarea respectării reglementărilor în vigoare în materie și configurarea politicii respective ca unul dintre pilonii de bază ai direcțiilor de acţiune ale companiei.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de acces, rectificare, anulare, opoziție, limitare, suprimare, sau oricare dintre drepturile recunoscute de reglementările în vigoare, trimiteți o comunicare scrisă cu tema „Protecția datelor”, atașând o copie a actului dumneavoastră național de identitate sau a unui document echivalent, la adresa MASIÁ CISCAR S.A., strada Finca Las Palmeritas, șoseaua Lepe – La Redondela, km 1.200, 21440 Lepe, Huelva.

În timpul navigării pe pagina web http://masiaciscar.es/, pot fi solicitate date cu caracter personal prin diferite formulare prevăzute în acest scop. Datele respective vor face parte din tratamentele pertinente în funcție de scopul stabilit și specific care motivează colectarea acestora.

Astfel, informațiile specifice ale fiecărei prelucrări de date vor fi furnizate împreună cu formularele web, responsabilul tuturor fiind MASIÁ CISCAR S.A., calle Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe – La Redondela, km 1.200, 21440 Lepe, Huelva, precum și cu locul și forma de exercitare a drepturilor de acces, rectificare, anulare, opoziție, limitare, suprimare, sau alte drepturi recunoscute de reglementările în vigoare, care trebuie formalizate printr-o comunicare scrisă adresată la adresa indicată mai sus, la care se va atașa o copie a Cărții de Identitate sau a documentului de identificare echivalent. În cazul în care furnizați datele dvs. prin e-mail, acesta va face parte dintr-un tratament al cărui scop va fi rezolvarea cererii sau a comentariului pe care ni-l faceți, aplicându-se celelalte aspecte indicate în paragraful anterior.

Pe de altă parte, MASIÁ CISCAR a implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal pe care părțile interesate le-ar putea facilita ca urmare a accesului la diferitele secții a Paginii Web http://masiaciscar.es/, aplicând măsurile de securitate corespunzătoare pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră de confidențialitate completă în linkul „Politica de confidențialitate “

 

Cookies

Pagina web folosește Google Analytics (denumit în continuare „Google”), un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc., o companie al cărei sediu principal se află la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Statele Unite.

Google folosește cookie-uri, fișiere aflate în computerul utilizatorului, prin care poate efectua o analiză statistică a utilizării site-ului de către acesta. Informațiile generate de cookie-uri privind utilizarea Paginii web (inclusiv adresa IP) vor fi gestionate direct și depuse de Google pe serverele sale din Statele Unite. Google va folosi aceste informații cu scopul exclusiv de a furniza statistici privind utilizarea paginii Web, putând transmite aceste informații către terți în cazurile prevăzute de lege  sau atunci când respectivele părți terțe prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. cu alte date pe care le are la dispoziție. Utilizatorul are posibilitatea de a interzice prelucrarea acestor informații prin configurarea browserului lui astfel încât acesta să respingă utilizarea cookie-urilor.

Pentru mai multe informații, consultați Politica noastră completă privind cookie-urile în linkul „Politica de Cookies”.

 

Rețele sociale

MASIÁ CISCAR este prezentă pe rețelele sociale și pe alte platforme.

Făcând clic pe pictogramele prevăzute în acest scop pe pagina web, sunteți redirecționat către aceste platforme și rețele sociale operate de MASIÁ CISCAR.

Niciun alt cont asociat sau redirecționat nu reprezintă un link oficial la MASIÁ CISCAR și, prin urmare, aceasta este exonerată de orice tip de responsabilitate pentru conținutul publicat pe astfel de rețele sociale, neputând exercita un control efectiv asupra acestora.

În orice caz, dacă utilizatorul se confruntă cu orice tip de incident cu privire la un link către o rețea de socializare sau un blog accesat prin http://masiaciscar.es/,  va putea informa de acest lucru adresându-se la  .

MASIÁ CISCAR va plasa pe pagina sa web accesul la fiecare rețea de socializare pe care este prezentă. MASIÁ CISCAR va gestiona comunicațiile conform termenilor și condițiilor fiecărei platforme sau rețele sociale iar dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește administrarea datelor respective, vă puteți adresa la .

 

Acces prin dispozitivele mobile

Accesul prin dispozitive sau aplicații mobile la pagina web http://masiaciscar.es/ este gratuit.

Cu toate acestea, MASIÁ CISCAR nu-și asumă răspunderea dacă operatorul de telefonie mobilă care operează în terminal aplică taxe pentru navigarea pe Internet cu dispozitivul mobil al utilizatorului web.

 

Legislație aplicabilă

Avertismentul legal este guvernat de legea spaniolă.

 

Limbă

Acest Avertisment Legal precum și restul clauzelor legale și Politicilor acestei pagini web pot fi disponibile în mai multe limbi, însă textul în limba spaniolă-castiliană este singurul text obligatoriu din punct de vedere juridic și este cel care va prevala în cazul oricărei diferențe de interpretare a avertismentelor legale din pagina web.

 

Copyright © 2021 – MASIÁ CISCAR S.A.

Toate drepturile de autor sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală. Este strict interzisă copierea, reproducerea sau difuzarea lor, integrală sau parțială, prin orice mijloc.

Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...