Politică de confidențialitate

Prin această Politică se informează că datele personale ale utilizatorilor de mijloace de comunicare pe internet, cum ar fi paginile web, rețelele sociale și alte mijloace, vor fi prelucrate cu respectarea principiilor de transparență, de limitare a scopurilor, de reducere la minimum a datelor, de acuratețe, integritate și confidențialitate, precum și prin respectarea restului obligațiilor și garanțiilor stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice relativ la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În acest scop ne-am actualizat Politica confidențialitate, care o înlocuiește pe cea care a reglementat în prealabil prelucrarea datelor cu caracter personal, cu scopul de a consolida încrederea clienților și  de a oferi o experiență diferențială satisfăcătoare. MASIÁ CISCAR S.A., prin urmare, își rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate iar utilizatorilor li se recomandă să citească Avertismentele legale de câte ori accesează pagina Web.  Utilizarea oricărei părți a acestei pagini web va însemna o acceptare a acestor modificări.

MASIÁ CISCAR S.A., CIF: A21101761, Sediu social: Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe – La Redondela, km 1.200, 21440 Lepe, Huelva, este proprietarul domeniului http://masiaciscar.es/ și responsabil cu prelucrarea datelor.

 

Politica de Confidențialitate a paginii Web este:

  • Responsabil: MASIÁ CISCAR S.A. (în continuare MASIÁ CISCAR)
  • Adresă: Finca Las Palmeritas, Carretera Lepe – La Redondela, km 1,200, 21440, Lepe, Huelva
  •  C.I.F.: A21101761
  • Email de contact:
  • Telefon: +34 959 383 301
  • Emailul Responsabilului cu Protecția Datelor:

 

Datele cu caracter personal prelucrate sunt cele furnizate direct de către persoana interesată, de către persoana care este proprietara datelor.

Categoriile-tipurile de date care sunt prelucrate sunt cele care sunt solicitate în formularele prevăzute în acest sens, precum și datele care sunt furnizate în mod voluntar de către utilizatori în toate paginile în care se pot completa informațiile în câmpuri de text liber, sau trimise prin e-mail sau prin alte mijloace.

Datele generale solicitate pentru prelucrare, plus cele furnizate voluntar de utilizatori, vor fi următoarele:

Date de identificare – CI – Pașaport – Număr de Identificare Străini – Adresă poștală și/sau electronică – Telefon fix – mobil – Informații comerciale – Date privind tranzacțiile – Date privind mijloacele de plată – Date introduse ca preferințe ale utilizatorului – Nu se prelucrează date sensibile sau în mod special protejate decât dacă utilizatorul dă indicații specifice în acest sens, pentru a răspunde nevoilor și/sau preferințelor acestuia. 

În cazul trimiterii CV-ului, datele prelucrate vor fi incluse în documentul cu format liber trimis de către persoana interesată. CV-urile vor fi eliminate la un an de la ultima lor actualizare.

Datele personale obținute de Masiá Ciscar prin intermediul acestei pagini Web vor fi folosite pentru următoarele tratamente: Managementul clienților, Managementul furnizorilor, Managementul resurselor umane, Managementul Publicității, rețele sociale și comunicări comerciale.

MASIÁ CISCAR dorește să vă garanteze confidențialitatea atunci când utilizați serviciile noastre, prin urmare în Politica noastră de confidențialitate veți fi informat cu privire la politica noastră de protecție a datelor personale și, astfel, veți putea decide în mod voluntar în ce măsură doriți să le furnizați.

Datele personale solicitate în formularele prevăzute în acest scop, prin e-mail, sau datele personale pe care le veți include în comunicările dvs. prin alte mijloace, vor servi pentru administrarea relației specifice stabilite prin respectivele mijloace, cu scopurile explicite și concrete care sunt incluse în mijloacele menționate, pentru a administra rezervările, sejururile, servicii solicitate, pentru a vă trimite informațiile solicitate, a gestiona facturile, a rezolva incidentele,  a vă înscrie la servicii, evenimente, acte, precum și pentru managementul și controlul acestora și  pentru a răspunde la întrebările, sugestiile și incidentele care se solicită sau care apar.

Pot fi dezvoltate profiluri sau segmentări pentru a răspunde într-un mod satisfăcător preferințelor dumneavoastră și pentru a îmbunătăți serviciile noastre. În niciun caz nu se vor lua decizii automatizate cu privire la datele prelucrate.

În cazul în care ne furnizați adresa dvs. de e-mail, e-mailul și/sau ID-ul de identificare al mesageriei electronice, autorizați în mod expres trimiterea de comunicate electronice prin care veți fi informat și vi se va răspunde în legătură cu comunicarea dumneavoastră și cu relația stabilită, precum și cu acțiunile, evenimentele sau promoțiile desfășurate de MASIÁ CISCAR și care au legătură cu comunicarea dvs. În toate mesajele pe care le veți primi vi se va oferi posibilitatea de a vă dezabona de la lista de distribuție, în plus, în orice moment vă puteți dezabona trimițându-ne un e-mail la .

Datele dumneavoastră pot fi comunicate altor companii, entități, instituții publice sau private, cu unicul scop și exclusiv în acele cazuri în care sunt necesare pentru furnizarea corectă a serviciului, consultarea sau managementul relației stabilite. 

În cazul în care furnizați datele dvs. printr-un mesaj de e-mail, acesta va fi prelucrat în scopul rezolvării cererii, sugestiei sau comentariului pe care ni-l transmiteți.

Datele vor fi păstrate atâta timp cât relația este activă sau dacă nu se solicită anularea acesteia, cel puțin timp de 10 ani de la ultima interacțiune, precum și pe termenul legal obligatoriu conform reglementărilor specifice aplicabile.

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în interesul legitim al persoanei responsabile de pagina web, conform prevederilor reglementărilor actuale, Constituției Spaniole și legilor care o dezvoltă ca economie de piață liberă.

De asemenea, furnizarea voluntară a datelor legitimează prelucrarea acestora pentru scopurile de care s-a informat.

Vă recunoaștem și vă protejăm dreptul la confidențialitate și la protecția datelor dumneavoastră personale, deci vă puteți exercita drepturile în legătură cu această prelucrare în modurile indicate la rubrica „Drepturile părții interesate”.

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează sub protecția consimțământului acordat în mod gratuit, explicit, informat și specific.

Când parcurgeți paginile noastre, acceptați cookie-urile sau continuați să navigați după ce ați fost informat de cookie-uri, completați formularele și/sau trimiteți un email, sau după ce trimiteți o comunicare prin alte mijloace, sunteți de acord în mod expres cu prelucrarea datelor în scopurile prevăzute în această politică de confidențialitate.

 

Drepturile părții interesate 

Părțile interesate au dreptul să știe că MASIÁ CISCAR le prelucrează datele în conformitate cu scopurile specificate în Politica de Confidențialitate și Protecție a Datelor din care acest capitol face parte.

Au dreptul de a accesa datele lor personale și de a le rectifica dacă sunt inexacte.

Au dreptul de a solicita ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost furnizate.

În anumite circumstanțe, Părțile Interesate pot solicita limitarea prelucrării datelor lor, care vor fi păstrate exclusiv pentru exercitarea dreptului la apărare în caz de reclamații  și/sau litigii și în termenul legal necesar pentru conservarea lor.

În anumite circumstanțe, Părțile Interesate se pot opune prelucrării datelor lor. Compania MASIÁ CISCAR nu le va mai prelucra datele, singurele excepții fiind motivele legitime, istorice, artistice sau de cercetare, apărarea împotriva reclamațiilor sau reglementările în vigoare.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana interesată trebuie să trimită o comunicare la adresa de mai sus, indicând dreptul pe care dorește să-l exercite, anexând o copie a unui document de identitate, CI sau pașaport sau a altui document care-l identifică în mod reglementar.

De asemenea, are dreptul de a pune orice întrebări sau să de a face reclamațiile pe care le consideră adecvate la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (ASPD), la adresa calle Jorge Juan, nr. 6, 28001 Madrid și la telefonul 901 100 099.

 

Cookie-uri.

MASIÁ CISCAR folosește „cookie-uri” în timpul navigării utilizatorului cu intenția de a

putea oferi un serviciu mai bun. În niciun caz aceste elemente nu vor servi pentru identificarea unor persoane anume, utilizarea lor fiind pur și simple tehnică, cu excepția cookie-urilor necesare pentru executarea corectă a tranzacțiilor solicitate de un anumit utilizator, cum ar fi rezervările, pentru a menține actualizat registrul utilizatorilor și pentru mentenanța sesiunilor de utilizator.

Scopul general al cookie-urilor este de a oferi un serviciu mai bun utilizatorilor și de a permite pe parcursul sesiunii realizarea și utilizarea corecta a fiecăruia dintre conținuturile

disponibile pe pagina web http://masiaciscar.es/. Utilizatorul poate dezactiva cookie-urile prin intermediul opțiunilor browserului dvs.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea cookie-urilor pe pagina web, puteți consulta „Politica noastră de cookie-uri”.

Politicile de confidențialitate specifice anumitor tratamente sunt prezentate mai jos ca extensii specifice ale Politicii de Confidențialitate a Paginii Web a MASIÁ CISCAR:

 

Politica de confidențialitate „Selecție Personal”

Vă informăm că datele pe care ni le furnizați în CV-uri vor fi prelucrate în scopul desfășurării unor proceduri de selecție a candidaților pentru locurile de muncă.

CV-urile vor fi eliminate la un an de la ultima lor actualizare. Dacă vreți ca al dumneavoastră să rămână activ trebuie să-l actualizați înainte de termenul limită.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile cu privire la respectivele companii cesionare, trimiteți o comunicare scrisă către conducerea acestora, cu tema „Protecția Datelor -Selecție Personal”, atașând o copie a Actului sau a documentului național de identitate.

echivalent.

 

Politica de confidențialitate „Newsletter”

Vă informăm că dacă vă abonați la „Newsletter”, datele pe care ni le-ați furnizat vor face parte dintr-un sistem de prelucrare a datelor personale de care răspunde MASIÁ CISCAR, în scopul de a vă trimite newsletter cu informații comerciale și cu publicitate despre produsele și serviciile noastre, prin mijloace electronice. Pentru a vă exercita drepturile trimiteți o comunicare scrisă la adresa indicată mai sus, cu referința „Protecția datelor”, atașând o copie a Actului sau a documentului dumneavoastră național de identitate sau a unui document echivalent.

 

Copyright © 2021 – MASIÁ CISCAR S.A.

Toate drepturile de autor sunt rezervate de legile și tratatele internaționale privind proprietatea intelectuală. Este strict interzisă copierea, reproducerea sau distribuirea, integrală sau parțială, prin orice mijloc.

Responsive Menu
Add more content here...