Dobre praktyki rolne - Masiá Ciscar

Dobre praktyki rolne - Masiá Ciscar

Dobre praktyki rolne

Świadomi, że przechodzimy okres ciągłej konkurencyjności i rosnącej jakości, firma SAT Las Palmeritas wdrożyła certyfikat jakości dla swoich produktów zgodnie z parametrami wymaganymi przez protokół EUREPGAP, poprzez firmę ApplusR zajmującą się certyfikacją żywności, które z kolei akredytowane przez ENAC do certyfikacji produktów.

Składa się z dokumentu dobrych praktyk rolniczych, które muszą być spełnione przez producentów i dostawców owoców i warzyw, których celem jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa żywności, coraz bardziej pożądanego przez wszystkich klientów. Dąży także do poszanowania środowiska i producentów.